Hele projektet startede ude på Søllestedgaards mark i sommeren 2006. Her havde jeg stillet Landartprojektet “Anemarken” op. Tre steler i en korncirkel på 14 meter. Den højeste sten var godt 250 cm høj. Før jeg startede på den største af stenene, vejede den omkring 2 ton. De to af stenene blev senere opstillet i Teaterpassagen i Nykøbing Falster.

Jeg undrede mig over den energi, der var opstået i cirklens midte, men slog det hen, som noget jeg blot bildte mig ind. Da Gunner Møller Pedersen senere mødte mig, fortalte han om den samme oplevelse. Han mente at jeg burde lave den meget større og med flere sten. “I den rigtige størrelse”. Det var starten på ideen til Dodekalitten.