I starten af november måned gøres stenen klar til rejsning. Den skæres til i bunden, og der bores huller til forankringen. Bundpladen limes på kort før rejsningen af stenen. Der arbejdes i hast, for der er aftalt med borgmesteren i Lolland Kommune Stig Vestergaard, at han skal holde talen den 25 november til begyndelsen af projektet, hvor jeg foretager det første mejselsslag. Limningen foregår d. 19 november.

Mens stenen blev gjort klar til rejsning, blev sokkelen lavet af Klemmen og Nielsen.