Stenen flækkes til ud af den blok der er savet ud af bjerget